Digital Grafik

Vid sidan av fotografi har jag även utvecklad en stor passion för Photoshop de senaste tre åren. Jag kan nog påstår att besatt är rätt ord. Photoshop ger mig möjlighet att skapa verk som är omöjliga att fotografera men med hjälp av masker och blandningslägen och en del referensbilder blir dessa bilder inte så omöjliga att visualisera längre och det är jag väldigt glad över.

EnglishGermanSwedish